Wat kost een weekend?

Voor een Autstede weekend betaalt u €20,- per uur individuele begeleiding  per kind met een diagnose. Tijdens een Autstede weekend wordt van vrijdag tot en met zondag in totaal 23 uur individuele begeleiding geboden door een begeleider. De individuele begeleidingskosten voor een kind met diagnose komen totaal neer op €460,- per weekend. Deze kosten kunnen uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) betaald worden.

Van elk gezinslid zonder diagnose (overige kinderen en ouders) vragen we een eigen bijdrage van €25,- per weekend. Deze eigen bijdrage is bedoeld om de activiteiten voor de kinderen en ouders te bekostigen.

Rekenvoorbeeld: voor een gezin van twee ouders en twee kinderen waarvan één met diagnose zijn de kosten voor een Autstede weekend:
23x €20,- = €460,- aan individuele begeleidingskosten
3x €25,- = €75,- aan eigen bijdragen.
Dit maakt een totaal van €535,- .

Na de deelname aan het weekend krijgt u de factuur toegezonden. Wij gaan er van uit dat het verschuldigde bedrag binnen 2 weken overgemaakt zal worden volgens de instructies op de factuur. 

PGB

Op dit moment leveren wij alleen zorg die met een PGB kan worden betaald. Mochten ouders om welke reden dan ook geen PGB willen of kunnen beheren dan staan wij ook open voor een maatwerkvoorziening.

Het maakt niet uit of je een WLZ-indicatie of een indicatie vanuit de jeugdzorg hebt. Het belangrijkste is dat je PGB kunt inzetten voor individuele begeleiding. Heb je nog geen PGB? Vraag ons gerust om ondersteuning bij de aanvraag via info@autstede.nl

Bij de logeerweekenden werken we met een uurtarief voor individuele begeleiding. Dit uurtarief is gebaseerd op individuele begeleiding door een van onze enthousiaste begeleiders. Alle kinderen met een diagnose ontvangen bij ons individuele begeleiding en dienen dus in het bezit te zijn van een PGB om deel te kunnen nemen aan de Autstede weekenden.

Hoe gaat het in zijn werk?

U hebt al een PGB:
Nadat u een indicatie heeft gekregen voor begeleiding individueel kunt u op de website van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) een zorgovereenkomst voor onbepaalde tijd downloaden. Deze vult u aan met uw eigen gegevens. Daarna kunt u deze (digitaal) delen met Stichting Autstede, waarna u een ondertekende versie ontvangt. Deze getekende zorgovereenkomst stuurt u naar de SVB. Hierna wordt deze geaccepteerd door de gemeente die de Jeugdwet uit voert of door het zorgkantoor die de WLZ uitvoert. Vanaf dat moment is het mogelijk om de factuur die u na het Autstede weekend ontvangt uit te laten betalen.

U hebt nog geen PGB:
Mensen met een gediagnosticeerde stoornis in het autistisch spectrum en/of ADHD hebben recht op ondersteuning wanneer hier noodzaak voor is. Op grond van artikel 8.1.1 van de  Jeugdwet  2015 kunnen ouders/verzorgers, kiezen voor een PGB in plaats van zorg in natura (ZIN). 

Om een PGB te ontvangen op grond van de Jeugdwet kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente en uw ondersteuningsvraag stellen. Mocht u hier ondersteuning in nodig hebben dan kunt u contact opnemen met Stichting Autstede.

Voor meer informatie over PGB kunt u kijken op de website van Per Saldo, www.pgb.nl. Per Saldo is een vereniging van budgethouders. Zij kunnen u helpen bij het aanvragen van een PGB, het invullen van de formulieren, het voeren van de PGB-administratie of met het inhuren van hulp.

Annulering

Bij annulering gelden de volgende regels:

Annulering dient altijd zowel telefonisch als schriftelijk via mail te gebeuren.

Tijdstip van ontvangst afmelding is tijd mailserver van de provider zender of tijdstip telefonische afmelding.

  • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het weekend is het volledige bedrag verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 21 dagen voor aanvang van het weekend is 50% van het volledige bedrag verschuldigd.

Het bestuur is gerechtigd hierop uitzonderingen te maken naar redelijkheid en eerlijkheid.