Deelnemen

Stichting Autstede richt zich niet alleen op de individuele begeleiding van kinderen met ASS of ADHD, maar op het gehele gezin. Wij geloven in de eigen kracht van gezinnen en hun netwerken. Daarom willen wij de gezinnen helpen om in hun eigen kracht te komen en een netwerk van lotgenoten om zich heen te verzamelen waar zij indien nodig ook buiten de weekenden eens op terug kunnen vallen.

Voor de kinderen met een diagnose wordt individuele begeleiding aangeboden die is gericht op hun specifieke begeleidingsbehoefte, bijvoorbeeld sociale vaardigheden in een groep of zelfvertrouwen. Over de doelen waaraan gewerkt gaat worden, zijn voor het weekend afspraken gemaakt met de ouders of verzorgers van het betreffende kind.

De broertjes en zusjes worden ook begeleid door onze begeleiders en doen mee met het activiteitenprogramma. Ook zij ervaren steun van andere ‘brusjes’ door ervaringen te delen en komen tot rust door tijdens het weekend even helemaal zichzelf te mogen zijn en ook de volle aandacht te krijgen.

De ouders (of verzorgers) zijn ontlast tijdens het weekend. Zij hebben alle tijd voor zichzelf en elkaar waardoor ze weer op adem kunnen komen. Door even tijd voor elkaar te hebben en het contact met andere ouders ontstaat weer nieuwe energie om na het weekend als gezin weer door te kunnen gaan.

Het Autstede weekend 

Tijdens de weekenden worden de ouders en de kinderen op dezelfde locatie ondergebracht maar hebben zij een gescheiden programma. Deze nabijheid maakt het voor de kinderen eenvoudiger om zich open te stellen voor de begeleiding en ook ouders geven aan dat zij gemakkelijker kunnen loslaten.

De kinderen worden samen met hun eigen begeleider ingedeeld in groepjes van 3 tot 5 kinderen. De kinderen nemen met hun eigen begeleider en het vaste groepje deel aan een gestructureerd programma met activiteiten.

Direct aanmelden als vrijwilliger.

Direct aanmelden als gezin.