Preventiebeleid

Bij stichting Autstede staat de veiligheid van de kinderen voorop. We maken daarom met zorg de keuze voor onze vrijwilligers. Onze vrijwilligers hebben zich te houden aan de door ons opgestelde gedragscode. Daarnaast hebben we twee vertrouwenspersonen aangesteld en hebben we een meldprocedure.
De vertrouwenspersonen stellen zich voor op deze pagina.

Om contact te leggen met de vertrouwenspersoon kunt u mailen naar vertrouwenspersoon@autstede.nl .

We hebben ons preventiebeleid opgesteld op basis van de formats van “In veilige handen” een project van vereniging NOV.  Hieronder kunt u de verschillende documenten vinden die samen het preventiebeleid van stichting Autstede vormen.

Meldprotocol bij seksueel misbruik of ongewenst gedrag

Profiel vertrouwenspersoon Autstede

Gedragscode Autstede

Aanstellingsbeleid vrijwilligers Autstede